Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 05.03.2019 klo 17:00 - 18:41

Paragraf   Rubrik  
10   Mötets laglighet och beslutförhet
11   Protokolljusterare
12   Godkännande av föredragningslistan
13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
14   För kännedom
15   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Mattsson Johan medlem/stadskamrer
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.