Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 14.03.2019 klo 17:30 - 18:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Protokolljusterare
36   Godkännande av föredragningslistan
37 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
38 Att ingå fastighetsservice- och fastighetsskötselavtal med Loviisan Kiinteistönhuolto Oy - Lovisa Fastighetsservice Ab
39   Tjänsteinnehavarbeslut
40   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Hinttaniemi Jonna suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef, sekreterare § 38
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Hirvonen Petri tf näringslivschef/sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 21.3-10.4.2019  
Början av 21.03.2019