Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.03.2019 klo 18:00 - 20:36

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
22   Mötets laglighet och beslutförhet
23   Protokolljusterare
24 Försäljning av skjutbanaområde, Ruotsinpyhtään Riistanhoitoyhdistys ry
25 Försäljning av strandtomt nr 143
26 Projektplan för Societetshuset
27 Överföring av fastighetssidans verksamhet till bolag
28 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
29 Reflexvästar till eleverna i de lägsta årskurserna, fullmäktigemotion
30 Understöd till gymnasieelevernas anskaffning av datormaterial för undervisningsändamål, fullmäktigemotion
31 Tomtkampanj i byarnas stad, fullmäktigemotion
32 Att skapa en central adressdatabas och gemensamma e-postlistor för förtroendevalda inklusive ersättare från 1.6.2017, fullmäktigemotion
33 Belysning av lättrafikled på Smedjevägen, fullmäktigemotion
34 Till Svenäsvägen i Valkom en lättrafikled som leder förbi bullervall, fullmäktigemotion
35   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Hämäläinen Satu Hannus ersättare
Holmström Eeva Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättaer

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.3-3.5.2019.