Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 27.02.2019 klo 18:00 - 19:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Protokolljusterare
16   Godkännande av föredragningslista
17 Nämnden för fostran och bildnings verksamhetsberättelse 2018
18 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
19   Tjänsteinnehavarbeslut
20   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Peräkylä Jere ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småb.ped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla