Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 27.02.2019 klo 18:30 - 20:28

Paragraf   Rubrik  
8   Mötets laglighet och beslutförhet
9   Protokolljusterare
10   Besättning av tjänster
11 Anbudsbegäran på arrendeåkrar
12   Val av arrendeanbud område 1 Pernå
13   Val av arrendeanbud område 2 Lovisa norra
14   Val av arrendeanbud område 3 Lovisa södra
15   Val av arrendeanbud område 4 Lurens
16   Val av arrendeanbud område 5 Liljendal
17   Val av arrendeanbud område 6 Forsby
18   Val av arrendeanbud område 7 Gamla Industriområdet
19   Val av arrendeanbud område 8 Travbanan
20 Landsbygdsnämndens godkännande till trafikmärken
21 Avverkningsplan för år 2019
22 Övriga ärenden
23   Fullmakt att godkänna trafikmärken på enskild väg

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman
Pappila Jorma ersättare