Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 28.02.2019 klo 17:30 - 19:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
22   Mötets laglighet och beslutförhet
23   Protokolljusterare
24   Godkännande av föredragningslistan
25 Tekniska centralens bokslut och verksamhetsberättelse 2018
26 Planläggningsöversikt för 2019
27 Ändring av detaljplan, stadsdel 2, Östertull, kvarteren 203, 204 och 220 samt gatu-, trafik-, park- och vattenområdena som gränsar till dem (ärendet inlett med Dnr 477/5/511/2006)
28 Undantagslov, 434-415-1-31
29 Planer för en lättrafikled vid Gamla Viborgsvägen
30   Infrainvesteringar för 2019
31 Godkännande av huvudritningar och kostnadsberäkning / tillbyggnaden av servicehuset Onnela - Lyckan
32 Tjänsteinnehavarbeslut
33   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Grundström Maria ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Hirvonen Petri tf näringslivschef/sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 8.3-28.3.2019  
Början av 28.03.2019 00:00