Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 07.02.2019 klo 17:30 - 18:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Delegering av miljövårdsmyndighetens beslutanderätt till underlydande tjänsteinnehavare
5 Uppdatering av taxan för Lovisa stads miljövårdsmyndighet
6 Byggnads- och miljönämnden godkänner granskare, reservgranskare samt godkännare och reservgodkännare för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård enligt bilaga.
7 Verksamhetsberättelse 2018 för byggnadstillsyn och miljövård
8   Inrättande av tjänsten som byggnadsinspektör från 1.6.2019
9 Att göra en begäran om förundersökning
10   Utlåtande till miljöministeriet om naturskyddsområden som ska inrättas på statlig mark
11 Bygglov 2019-16, Lovisa stad
12   Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena i Lovisa och Lappträsk
13 Tjänsteinnehavarbeslut
14   För kännedom
15   Övriga ärenden
16   Utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland gällande översyn av Amerikan porsas Oy:s miljötillstånd på grund av BAT-slutsatser
17   Utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland gällande översyn av Jordbrukssammanslutning Pockar Gårds miljötillstånd på grund av BAT-slutsatser

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Kanerva Oliver ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 16.2. - 8.3.2019