Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 14.02.2019 klo 17:30 - 18:42

Paragraf   Rubrik  
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13 Anvisningar om tillämpning av ekonomiskt stöd 2019 - kompletterande och förebyggande utkomststöd
14 Förändringar i Östra Nylands socialjour
15   Utnämning av dataskyddsombud inom social- och hälsovården
16   Val av socialarbetare
17   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
18   Tjänsteinnehavarbeslut
19   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Haataja Johnny ledande sosialarbetare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 1.3-22.3.2019.