Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 13.02.2019 klo 18:00 - 20:11

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Kultur- och fritidsnämndernas verksamhetsberättelse 2018
5 Godkännande av dispositionsplan 2019, välfärdsnämnden
6   Granskning och godkännande av räkningar 2019, välfärdsnämnden
7   Ansökan om understöd för frisbeegolfbana i Sävträsk, Liljendal IK
8   Val av årets idrottare och premiering av framgångsrika idrottare
9   Mottagare av Hilleröd-pokalen 2018
10   Årets Aktiv
11   Principer för utdelning av välfärdsnämndens bidrag 2019
12   Begäran av handling, Hagfors
13   Tjänsteinnehavarbeslut
14   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Määttä Jouni ersättare
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Törnroos Ingrid ersättare
Väkevä Antti ledamot
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Leo Khomich ungd.fullm.repr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 26.02.2019 00:00