Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.02.2019 klo 18:00 - 18:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
10   Mötets laglighet och beslutförhet
11   Protokolljusterare
12   Hederstecken
13 Försäljning av strandtomt nr 212
14 Verksamhetsområdet för vattenandelslaget Teutjärven vesiosuuskunta
15 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
16 Tomtkampanj i byarnas stad, fullmäktigemotion
17 Stadsstyrelsens uppföljning av verksamheten och ekonomin, fullmäktigemotion
18 Att upphöra med torgavgifter, fullmäktigemotion
19 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
20 Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern, fullmäktigemotion
21   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Kokko Ismo ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Hovi Karolina Thesslunds ersättare
Rosenberg Thomas Stenvalls ersättare
Relander Ilkka Grundströms ersättare
Lindroos Johannes Kekkonens ersättare
Laitinen Henry Laihos ersättare
Haverinen Katri Karvosen ersättare
Mettinen Veli-Matti Väkeväs ersättare
Rossi Reeta Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.2-5.4.2019.