Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 30.01.2019 klo 18:00 - 21:21

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4 Arrangemanget med förskoleundervisningen läsåret 2019-20
5 Administrativ sammanslagning av Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut
6 Godkännande av dispositionsplan 2019, nämnden för fostran och bildning
7 Ibruktagande av optionsår för skolskjutsarna
8 Understöd till gymnasieelevernas anskaffning av datormaterial för undervisningsändamål, fullmäktigemotion
9 Reflexvästar till eleverna i de lägsta årskurserna, fullmäktigemotion
10   Val- och avgiftskriterierna för morgon- och eftermiddagsverksamheten läsåret 2019-20
11   Grundande av uppgift som skolpsykolog
12   Tjänsteinnehavarbeslut
13   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småb.ped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Sillanpää Merja sakkunnnig § 5