Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 31.01.2019 klo 17:30 - 20:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Ändring av stranddetaljplan, stadsdel 30 Pernå, Tjuvö-Österskog
5 Gatuplaner för Drottninggatan på sträckan Brandensteinsgatan-Karlskronabulevarden
6 Planer för en lättrafikled vid Gamla Viborgsvägen
7   Beslutanderätt i upphandlingsärenden, centralen för näringsliv och infrastruktur
8 Godkännande av fakturor 2019, centralen för näringsliv och infrastruktur
9 Driftsekonomiplan för år 2019
10 Investeringar under 100 000 euro för 2019
11 Objekt för permanent beläggning 2019
12 Byggnadsprogrammet 2019
13 Verksamhetsområdet för vattenandelslaget Teutjärven vesiosuuskunta
14   Upphandlingsbeslut, kontrakt för upphandlad trafik (bruttomodell) för lokaltrafiken i Lovisa stad, delanbudsförfrågan - Objekt 1, ibruktagande av option
15   Upphandlingsbeslut, kontrakt för upphandlad trafik (bruttomodell) för lokaltrafiken i Lovisa stad, delanbudsförfrågan - objekt 2, ibruktagande av option
16   Upphandlingsbeslut, kontrakt för upphandlad trafik (bruttomodell) för lokaltrafiken i Lovisa stad, delanbudsförfrågan - Objekt 3, ibruktagande av option
17   De principer enligt vilka vattenandelslagen kan, om de så önskar, överlåta sina ledningsnät och ansvar till Affärsverket Lovisa Vatten
18 Anskaffning av flyttbar byggnad
19 Ekonomiöversikt
20 Tjänsteinnehavarbeslut
21   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Hyvönen Petri suppleant
Staffans Sten suppleant
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Blomberg Ulf tf direktör för centr. för näringsliv och infrastr
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 8.2 - 28.2.2019  
Början av 08.02.2019 00:00