Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 23.01.2019 klo 18:00 - 19:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Stadsfullmäktiges sammanträden 2019
4 Detaljplaneändring, detaljplan och bindande tomtindelning för norra och östra delen av Tullbron
5 Ramavtal för arrangerande av bostadsmässa
6 Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma byggnadstillsyn och miljövård, ändring av samarbetsavtalet
7   Välfärdsnämnden, val av ledamöter
8 En bastu till Ekudden, fullmäktigemotion
9   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Blomberg Ulf tf direktör för centralen för näringsliv och infra
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen för bildning och välfärd
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Rosenberg Thomas Willners ersättare
Hovi Karolina Thesslunds ersättare
Hämäläinen Satu Lappalainens ersättare
Hovi Antti Hagfors ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla