Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 13.12.2018 klo 17:30 - 18:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
93   Mötets laglighet och beslutförhet
94   Protokolljusterare
95   Godkännande av föredragningslistan
96   Utlåtande om YIT Infra Ab:s miljökonsekvensbedömningsprogram som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i Lovisa
97 Bygglov 407-2018-40 för djurskydd och slambehållare, Yli-Simola Oy
98 Utlåtande till tekniska nämnden i Lovisa stad om ändring av verksamhetsområdet för Teutjärvi vattenandelslag
99 Bygglov 2018-286, Tikander Invest Oy
100   Datum för byggnads- och miljönämndens sammanträden år 2019
101 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol, Dnr 342/10.00/2016
102 Tjänsteinnehavarbeslut
103   För kännedom
104   Övriga ärenden
105   Att göra en begäran om förundersökning

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.12.2018 - 11.1.2019