Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.12.2018 klo 18:09 - 20:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
141   Mötets laglighet och beslutförhet
142   Protokolljusterare
143   Utvecklings- och koncernsektionen, val av ledamöter
144   Välfärdsnämnden, val av ledamöter
145   Redogörelse för bindningar
146 Uppdatering av serviceavtalet för social- och hälsovård mellan Lovisa och Lappträsk
147 Försäljning av tomt för industri och lagerbruk - Pokela Oy Iso Omena
148   Renoveringsprojekt eller nybygge vad gäller gamla delen av Harjurinteen koulu
149   Försäljning av aktier i Valkom Hall Ab
150   Anslagsändringar i budgeten för 2018
151   Anslagsändringar i budgeten för 2018 - investeringsdel
152 Lovisa stads förvaltningsstadga
153 Bevarande av verksamheten på Emil-hemmet, fullmäktigemotion
154 Brist på kunniga svetsare, fullmäktigemotion
155 Att ta i bruk medborgarbudgetering, fullmäktigemotion
156   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Eeva Tähtinens ersättare
Hämäläinen Satu Laihos ersättare
Hovi Karolina Sederholms ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare
Lindroos Johannes Isotalos ersättare
Malmberg Irene ekonomisakkunnig
Tenhunen Timo utbildningschef
Kinnunen Antti lokalchef
Moilanen Tapani sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla