Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 21.11.2018 klo 17:00 - 22:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
129   Mötets laglighet och beslutförhet
130   Protokolljusterare
131   Lovisas deltagande i UNICEFs verksamhetsmodell för Barnvänlig kommun
132 Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021
133   Byte av namnet för Lovisanejdens högstadium till Lovisavikens skola från och med 1.8.2019
134   Val av ledamöter till Nylands avfallsnämnd
135 Överlåtelse av industritomt, Ab Semilax Oy
136 Försäljning av strandtomt nr 170
137 Försäljning av strandtomt nr 103
138 Förebyggande rusmedelsarbete, fullmäktigemotion
139 Budget och ekonomiplan 2019-2021
140   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Tenhunen Timo utbildningschef
Malmberg Irene ekonomisakkunnig
Hämäläinen Satu Laihos ersättare
Nurkkala Kirsi Hagfors ersättare
Haverinen Katri Kokkos ersättare
Laitinen Henry Lappalainens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla