Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 01.11.2018 klo 17:30 - 18:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
84   Mötets laglighet och beslutförhet
85   Protokolljusterare
86   Godkännande av föredragningslistan
87 Åläggande av förvaltningstvång och fastställande av vite och hot om tvångsutförande enligt 75 § i avfallslagen
88 Åläggande av förvaltningstvång och fastställande av vite enligt 126 § i avfallslagen
89 Gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen för NCC Industry Oy för brytning av berg, krossning och mottagning av överskottsmark på fastighet 434-451-1-15 i Greggböle by i Lovisa stad
90 Tjänsteinnehavarbeslut
91   För kännedom
92   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10. - 30.11.2018