Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2018 klo 18:00 - 20:22

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
99   Mötets laglighet och beslutförhet
100   Protokolljusterare
101 Att ändra grundavtalet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
102 Att godkänna aktieägaravtalet för EdupoliPointCollege Oy
103 Överlåtelse av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum
104 Idrottspolitiskt program
105   Delårsrapport 1-8/2018
106 Förslag till tilläggsanslag till investeringsdelen / Harjurinteen koulus nya del
107 Förslag till tilläggsanslag till investeringsdelen / Harjurinteen koulus och Loviisan lukios ersättande lokaler
108   Förslag till tilläggsanslag till investeringsdelen / Ambulansstationen i Gammelby
109   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2019
110 Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2019
111   Fortsättning av utbetalning av hemvårdsstödets kommuntillägg från och med 1.1.2019
112   Att fatta beslut om fortsättningen för Emil-hemmets verksamhet
113 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2017
114   Val av direktör för centralen stadskansliet
115   Val av direktör för centralen för bildning och välfärd
116   Val av direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
117 Anmälning av fullmäktigeledamöternas bindningar, fullmäktigemotion
118 Utredning om lönsamheten av de i staden verksamma företagen som ett medel för att följa upp samfundsskatten, fullmäktigemotion
119 Lovisa turiststrategi, fullmäktigemotion
120 Fullmäktigemotioner
121 Vägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby, fullmäktigemotion
122 Byggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten, fullmäktigemotion
123 Att grunda en ställplats i Bruket i Strömfors, fullmäktigemotion
124 Att tidsenligt framlägga stadens protokoll på stadens hemsidor, fullmäktigemotion
125 Mikael Agricolan koulu och Mikael Agricolas skola, fullmäktigemotion
126 Forsby konditionstrappa, fullmäktigemotion
127 Att utveckla Forsby med hjälp av geografiskt informationssystem och att marknadsföra området som ett livskraftigt område, fullmäktigemotion
128   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Laiho Pasi ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Nurkkala Kirsi Hagfors ersättare
Hämäläinen Satu Hannus ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla