Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 24.10.2018 klo 18:30 - 21:00

Paragraf   Rubrik  
16   Mötets laglighet och beslutförhet
17   Protokolljusterare
18 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Backas-Hultgårds väglag
19 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Pitkäpää by väglag
20 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Määrlahden asutus tiekunta
21 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Bästonin tiekunta
22 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Lappnor-Käldas väglag
23 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Ömossa-Björkkärr väglag
24 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Sågsundet-Agricola väglag
25 Ansökan om bidrag, Segersby enskilda väglag
26 Budget 2019
27   Ansökan om att sammanslå Sparvvägen med Sarvlaks Gamla Landsvägs( senare SGL-väglag) väglag
28   Rättelseyrkan Isnäs Gård-Edö väglag
29 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande Turkus ersättare
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Pappila Jorma Hovis ersättare
Sjögård Carolina landsbygdsombud