Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 04.10.2018 klo 17:30 - 17:57

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
75   Mötets laglighet och beslutförhet
76   Protokolljusterare
77   Godkännande av föredragningslistan
78   Suomenlahden Telakka Oy, fyllande av vattenområde vid Lovisa hamn, Lovisa
79 Christer Törnqvist Kb/Ky:s marktäktstillstånd för fastighet RNr 434-440-1-8 i Haddom by i Lovisa stad
80 Bygglov 407-2018-30 för lösdriftsladugård, slambehållare och torrgödselstad, Hällfors Crista
81 Tjänsteinnehavarbeslut
82 För kännedom
83   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.10.-2.11.2018