Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekniska nämnden
Protokoll 27.09.2018 klo 17:30 - 21:12

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
153   Mötets laglighet och beslutförhet
154   Protokolljusterare
155   Godkännande av föredragningslistan
156 Utlåtande om planen för väghållande och trafiken 2019-2022
157 Investeringar under 100 000 euro för 2018
158 Val av entreprenör för Jorvasvägen
159 Budgeten för år 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021
160 Budgeten för år 2019, investeringar
161   Reparationsplaner för den nya delen av Harjurinteen koulu
162   Renoveringsprojekt eller nybygge vad gäller gamla delen av Harjurinteen koulu
163 Tekniska centralens delårsöversikt 1-8/2018
164   Tjänsteinnehavarbeslut
165 Övriga ärenden, fortsatt behandling
166 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Staffans Sten suppleant
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Blomberg Ulf teknisk direktör
Lindroos Markus chef för samhällstekn.
Kinnunen Antti lokalchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4.10-24.10.2018  
Början av 04.10.2018 00:00