Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 06.09.2018 klo 17:30 - 19:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
58   Mötets laglighet och beslutförhet
59   Protokolljusterare
60   Godkännande av föredragningslistan
61 Att delta i projektet Vesistötalkkari
62   Utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland gällande översyn av Porlammin Potka Oy:s miljötillstånd på grund av BAT-slutsatser
63   Utlåtande angående programmen för kontroll av vattenmiljön och uppföljning av fågelbeståndet vid MH-Kivi Oy:s projekt för tagande av stenmaterial från havet utanför Lovisa
64 Justering av miljövårdsmyndighetens tillsynsplan
65 Uppdatering av Lovisa stads marktäktstaxa
66 Uppdatering av Lappträsk kommuns marktäktstaxa
67 Uppdatering av taxan för Lovisa stads miljövårdsmyndighet
68 Budgetförslag och personalplan för 2019 för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård
69 Att främja skyddandet av skogsområden i stadens ägo
70 Tjänsteinnehavarbeslut
71 För kännedom
72   Övriga ärenden
73 Begäran om omprövning gällande byggloven 2018-168,-169, -170, -171, -172, -173, -174, -175 och -176
74 Begäran om åtgärd till byggnads- och miljönämnden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 15.9. - 5.10.2018