Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 19.09.2018 klo 18:00 - 21:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
80   Mötets laglighet och beslutförhet
81   Protokolljusterare
82   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Katz
83   Upphörande av förtroendeuppdrag på grund av ändring av hemkommun, Ikäheimo
84 Utredningen inom småbarnspedagogiken
85 Ansökan om att få arrangera bostadsmässa i Lovisa stad
86 Försäljning av strandtomt nr 38
87 Anskaffning av flyttbar byggnad
88 Att ta i bruk en dagvattenavgift i Lovisa stad
89 Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs bokslut för 2017 och beviljande av ansvarsfrihet för 2017
90 Godkännande av Samkommunen för yrkeutbildning i Östra Nylands bokslut för 2017 och beviljande av ansvarsfrihet för 2017
91 Att anvisa anslag för att genomföra utbildning för fullmäktigeledamöter, fullmäktigemotion
92 Att bedöma om en förtroendevald åtnjuter förtroende
93   Val av ledamöter till revisionsnämnden
94 Forsby badplats ska omändras till badstrand, fullmäktigemotion
95 Understöd till gymnasieelevernas anskaffning av datormaterial för undervisningsändamål, fullmäktigemotion
96 Reflexvästar till eleverna i de lägsta årskurserna, fullmäktigemotion
97 Bevarande av verksamheten på Emil-hemmet, fullmäktigemotion
98   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Malmberg Irene ekonomisakkunnig
Rosenberg Thomas Thesslunds ersättare
Hovi Karolina Grundströms ersättare
Hämäläinen Satu Lappalainens ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Rossi Reeta Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla