Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 14.06.2018 klo 17:30 - 17:53

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
48   Mötets laglighet och beslutförhet
49   Protokolljusterare
50   Godkännande av föredragningslistan
51   Att avsluta djurstallsverksamhet samt avskrivande av miljötillstånd, Lovisa
52 Avbrytande av byggnadsarbete
53   Utlåtande om ändring av detaljplanen för området för hälsovårdscentralen och busstationen
54 Tjänsteinnehavarbeslut
55   För kännedom
56   Övriga ärenden
57 Deltagande i den regionala luftkvalitetsuppföljningen i Nyland åren 2019-2023

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Illman Alf ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.6. - 11.7.2018.