Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.06.2018 klo 18:00 - 22:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
74   Mötets laglighet och beslutförhet
75   Protokolljusterare
76 Lovisa stads organisationsstruktur
77   Ändringar inom förtroendemannaorganisationen
78 Indragande och inrättande av tjänster
79   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Povenius Annette ekonomiplanerare, sekreterare
Sundstén Martina translator
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Hämäläinen Satu Kekkonens ersättare
Holmström Eeva Nevalainens ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla