Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.06.2018 klo 18:00 - 21:47

Paragraf   Rubrik  
63   Mötets laglighet och beslutförhet
64   Protokolljusterare
65   Ansökan om avsked från förtroendeuppdrag
66 Utvärderingsberättelsen 2017
67 Godkännande av bokslutet 2017 och beviljande av ansvarsfrihet
68   Ändring av budgeten gällande fritidsväsendets ansvarsområde och projektet Ohjaamo/Navigatorn
69   Delårsrapport 1-4/2018
70   Remissdebatt om budgetramarna för 2019
71 Försök med erbjudande av avgiftsfria preventivmedel för unga i Lovisa under 25 år, fullmäktigemotion
72 Att anvisa anslag för att genomföra utbildning för fullmäktigeledamöter, fullmäktigemotion
73   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör, sekreterare
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Pekkola Janne Lepolas ersättare
Rosenberg Thomas Heijnsbroek-Wiréns ersättare
Hämäläinen Satu Kekkonens ersättare
Lindroos Johannes Nevalainens ersättare
Laitinen Henry Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads anslagstavla