Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion
Protokoll 23.05.2018 klo 17:35 - 19:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
30   Mötets laglighet och beslutförhet
31   Val av protokolljusterare
32   Godkännande av föredragningslista
33   Besättande av tjänsteförhållande från och med 1.8.2018: Timlärare i huvudsyssla med förskolläraruppgifter (1065), placeringsställe Sävträsk skola
34   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Klasslärare (1015), placeringsställe Generalshagens skola
35   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Klasslärare (1019), placeringsställe Generalshagens skola
36   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Klasslärare (1021), placeringsställe Generalshagens skola
37   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Ambulerande speciallärare (1091), placeringsställe Generalshagens skola
38   Anställande av timlärare i huvudsyssla med förskolläraruppgifter för tiden 13.8.2018-31.7.2019, placeringsställe Generalshagens skola
39   För kännedom

Ledamot Uppgift
Bäcklund-Kuikka Marina ordförande
Lindroos Johannes Hannus ersättare
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Kähärä Erika Hurmerintas ersättare
Rosenberg Thomas ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Lindfors Annika ledamot, Lappträsk
Fabritius Mikaela ledamot, Mörskom
Tenhunen Timo utbildningschef
Sjögård Anna-Maria rektor, sakkunnig
Juslin Lotta rektor, sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4-25.6.2018