Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 17.05.2018 klo 17:30 - 18:12

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Protokolljusterare
41   Godkännande av föredragningslistan
42 Kuljetus & Kaivuu Nykänen Oy:s marktäktstillstånd för fastighet RNr 434-440-2-29 i Haddom by i Lovisa stad
43 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol: Besvär över bygglov för djurstall, slambehållare och gödselstad 407-2018-2
44 Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet 2018
45 Tjänsteinnehavarbeslut
46 För kännedom
47   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 26.5.-15.6.2018