Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 15.05.2018 klo 18:30 - 19:10

Paragraf   Rubrik  
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Protokolljusterare
11   Fördelning av bidrag för underhåll av enskilda vägar
12   Grundförbättringsbidrag: Särklaxvägen 100
13   Grundförbättringsbidrag: Sarvlaks-Grevböle väglag
14   Grundförbättringsbidrag: Bondbacka väglag
15   Ansökan om att sammanslå Sparvvägen med Sarvlaks Gamla Landsvägs( senare SGL-väglag) väglag

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Hovi Sofia byråsekreterare
Pappila Jorma A. Hovis ersättare
Skogster Leif S. Thesslunds ersättare