Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.05.2018 klo 18:00 - 19:23

Paragraf   Rubrik  
53   Mötets laglighet och beslutförhet
54   Protokolljusterare
55 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2017
56 Grundandet av ett aktiebolag för yrkesutbildning i östra Nyland
57 Att bygga en våtmark i innersta Lovisaviken, fullmäktigemotion
58 Att i detaljplanen för centrum inkludera en byggnad för bibliotek och konsertsal, fullmäktigemotion
59 Iståndsättande av Gråbergs bostadsområde, fullmäktigemotion
60 Att beakta stadens helhetsintresse vid val, fullmäktigemotion
61 Att rena vatten med hjälp av UV-desinficering, fullmäktigemotion
62   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Iivonen Jaana servicechef
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Bäcklund-Kuikka Marina Uutinens ersättare
Rosenberg Thomas M Karlssons ersättare
Hovi Karolina Liljestrands ersättare
Eriksson Mats Thesslunds ersättare
Relander Ilkka H Karlssons ersättre
Hämäläinen Satu Kekkonens ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Väkeväs ersättare
Laitinen Henry Hannus ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla