Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 12.04.2018 klo 18:30 - 18:50

Paragraf   Rubrik  
5   Mötets laglighet och beslutförhet
6   Protokolljusterare
7 Val av skogsanbud
8   Till kännedom

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Pappila Jorma A. Hovis ersättare