Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 05.04.2018 klo 17:30 - 18:10

Paragraf   Rubrik  
29   Mötets laglighet och beslutförhet
30   Protokolljusterare
31   Godkännande av föredragningslistan
32   Miljötillståndsansökan som gäller utbyggnad av Yli-Simola Oy:s svingård med integrerad produktion, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland
33   Oy Rönnäs Vatten och Avfall Ab, att avsluta verksamheten för Rönnäsgård-Tegelbruksstrandens avloppsreningsverk och att avskriva avloppsreningsverkets miljötillstånd, Lovisa
34 Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol, besvär över Lovisa Hamn Ab:s miljötillstånd
35 Överförande av marktäktstillstånd
36 Tjänsteinnehavarbeslut
37   För kännedom
38   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Laitinen Henry ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.4.-4.5.2018