Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.04.2018 klo 18:00 - 19:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
44   Mötets laglighet och beslutförhet
45   Protokolljusterare
46 Grundande av ett aktiebolag som anordnar yrkesutbildning i östra Nylands område
47 Att upplösa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
48 Finansiering av investeringsprojekten det svenska skolcentrumet och Forsby skolcentrum
49 Godkännande av det markpolitiska programmet
50 Sågudden som frilufts- och parkrekreationsområde i havsanda för stadsinvånarna, fullmäktigemotion
51 Fullmäktigemotioner
52   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Rosenberg Thomas Willners ersättare
Eriksson Mats Karlssons ersättare
Hovi Karolina Grundströms ersättare
Lindroos Johannes Hannus ersättare
Hämäläinen Satu Kekkonens ersättare
Holmström Eeva Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Väkeväs ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Hovi Antti Hagfors ersättare
Vuokko Marjo Noroviitas ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla