Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 21.03.2018 klo 18:00 - 20:32

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
29   Mötets laglighet och beslutförhet
30   Protokolljusterare
31 Bildningstjänsternas utvecklingsplan 2018-2020
32   Anskaffning av elbilar med leasingavtal för samanvändning
33   Tilläggsanslag för reparation av vattenhammaren i Övre smedjan i Strömfors bruk
34   Att placera de pengar som man fick för försäljningen av hamnverksamheten
35   Att tillsätta ett tillfälligt utskott för att bedöma om en förtroendevald åtnjuter stadsfullmäktiges förtroende
36   Att ändra indelningen av röstningsområden
37   Kommunens lagenliga tillkännagivanden
38 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
39 Praxis för kompensation i avgifter inom småbarnspedagogiken under sommarsemestrarna, fullmäktigemotion
40 Småindustritomter och arbetsplatser till Forsby och Lovisa, fullmäktigemotion
41 Att renovera bostäder på Mörskomgatan 10, fullmäktigemotion
42 Att ta i bruk kommunsyn vid förverkligandet av investeringar, fullmäktigemotion
43   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Hämäläinen Satu Laihos ersättare
Haverinen Katri Lepolas ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla