Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion
Protokoll 04.04.2018 klo 18:02 - 19:16

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
16   Mötets laglighet och beslutförhet
17   Val av protokolljusterare
18   Godkännande av föredragningslista
19   Besättande av tjänsteförhållande från och med 1.8.2018: Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter (1075), placeringsställe Tessjö skola
20   Besättande av tjänsteförhållande från och med 1.8.2018: Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter (1043), placeringsställe Isnäs skola
21   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Klasslärare (1041), placeringsställe Isnäs skola
22   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Klasslärare (1033), placeringsställe Haddom skola
23   Besättande av tjänsteförhållande från och med 1.8.2018: Timlärare i huvudsyssla i bildkonst (1120), placeringsställe Lovisanejdens högstadium
24   Besättande av tjänsteförhållande från och med 1.8.2018: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter (1085), placeringsställe Lovisanejdens högstadium
25   Anställande av timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter för tiden 1.8.2018-31.7.2019, placeringsställe Lovisanejdens högstadium
26   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Klasslärare (1024), placeringsställe Generalshagens skola
27   Besättande av tjänst från och med 1.8.2018: Speciallärare för de gravast handikappade i vom-gruppen (1084), placeringsställe Generalshagens skola
28   Besättande av tjänsteförhållande från och med 1.8.2018: Ambulerande speciallärare som timlärare i huvudsyssla (1093), placeringsställe Generalshagens skola
29   För kännedom

Ledamot Uppgift
Bäcklund-Kuikka Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Forsblom-Helander Benita ledamot
Hovi Karolina ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Lindfors Bo ledamot
Lindfors Annika ledamot, Lappträsk
Fabritius Mikaela ledamot, Mörskom
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Winqvist Johanna rektor, sakkunnig
Markusas Karita rektor, sakkunnig
Paakkanen Petra rektor, sakkunnig
Juslin Lotta rektor, sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.4-2.5.2018