Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 01.03.2018 klo 18:02 - 18:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
17   Mötets laglighet och beslutförhet
18   Protokolljusterare
19   Godkännande av föredragningslistan
20   Utlåtande om detaljplanförslaget för Märlax
21 Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol
22 Skriftlig utsaga för förtydligande av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för Lovisa stads jordavstjälpningsplats
23 Bygglov 407-2018-2, Onnila Martti och Turo, Djurstall, slambehållare och gödselstad
24 Bygglov 2018-40, Lovisa Hamn Ab - planlager
25 Bygglov 2018-41, Ånäs Gård Ab, getstall
26 Tjänsteinnehavarbeslut
27   För kännedom
28   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Leinonen Janniina ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10.-30.3.2018