Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion
Protokoll 01.03.2018 klo 18:17 - 18:43

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Val av protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslista
12 Val av lektor i finska vid Lovisa Gymnasium från och med 1.8.2018
13   Uppdatering av den regionala och skolvisa läroplanen för gymnasiet för läsåret 2018-2019
14   Ändring av tjänsten som lektor i bildkonst (1120) till tjänsteförhållandet som timlärare i bildkonst
15   För kännedom

Ledamot Uppgift
Bäcklund-Kuikka Marina ordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Lönnfors Johanna Hovis ersättare
Hurmerinta Anders ledamot
Jungner Hans Rosenbergs ersättare
Konttinen Lisbeth ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Nordström Anders rektor för Lovisa Gymnasium

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7-28.3.2018