Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 15.02.2018 klo 18:30 - 19:30

Paragraf   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Val av virkesköpare och utförare av skogsvårdsarbeten
4   Till kännedom

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsm.
Pappila Jorma A. Hovis ersättare
Strengell Minna K.Pekkolas ersättare