Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 14.02.2018 klo 18:00 - 19:47

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
12   Mötets laglighet och beslutförhet
13   Protokolljusterare
14   Hederstecken
15 Lägga ut en fastighet till försäljning, Krouvinmäki
16   Kontroll över inneluften i idrottshallen
17   Förslag till tilläggsanslag för 2017 vad gäller förnyandet av regionvärmenätverket i Tessjö
18   Förslag om tilläggsanslag för husbyggnadsinvesteringar för 2018
19 Att höja aktiekapital för att främja bostadsproduktion, Fastighets Ab Liljendal Bostäder
20   Placering av aktiekapital, Valkom Hall Ab
21 Offentlighet av stadens penningrörelse, fullmäktigemotion
22 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
23   Redogörelser för bindningar
24 Grundande av ett näringsutskott, fullmäktigemotion
25 Införskaffande av Isnäs hamnområde, fullmäktigemotion
26 Lovisa turiststrategi, fullmäktigemotion
27 Arrendeavtal för fastigheter som staden äger och arrenderar ut, fullmäktigemotion
28   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Meriheinä Thérèse Liljestrands ersättare
Rosenberg Thomas Björkman-Nysténs ersättare
Hämäläinen Satu Laihos ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Kiviranta Jonna Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla