Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 01.02.2018 klo 17:32 - 19:01

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Verksamhetsberättelse 2017 för byggnadstillsyn och miljövård
5 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol / Janus Oy
6 Överförande av marktäktstillstånd
7 Bygglov 2018-11, Lovisa stad, Lovisa svenska skolcentrets nya skolbyggnad och gårdsplan
8 Bygglov 2018-13, Lovisa stad Forsby skolcentrets nya skolbyggnad
9 Bygglov 2018-14, Lovisa stad sanering och ombyggnadsarbete av gamla skolbyggnaden i Forsby skolcenter
10 Bevarande av utfyllnad i vattenområde, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland
11 Att förnya byggnadsordningen
12 Utlåtande till Lapträsk kommun av byggnadsordningsförslag
13   Att indra tjänsten som lovinspektör samt att anställa ledande byggnadsinspektör utan ansökningsförfarande från 1.3.2018
14 Tjänsteinnehavarbeslut
15 För kännedom
16   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Laitinen Henry ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 9.2.-1.3.2018