Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.01.2018 klo 18:00 - 19:07

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Stranddetaljplan, stadsdel 30, Pernå, Lappnorudden
4 Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020
5 Välfärdsplanen för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2017-2020
6 Försäljning av strandtomter
7 Att ändra förvaltningsstadgan
8 Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution, fullmäktigemotion
9 Utredning om lönsamheten av de i staden verksamma företagen som ett medel för att följa upp samfundsskatten, fullmäktigemotion
10 Försök med erbjudande av avgiftsfria preventivmedel för unga i Lovisa under 25 år, fullmäktigemotion
11   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Kettunen Kirsi ekonomidirektör
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Blomberg Ulf teknisk direktör
Iivonen Jaana servicechef
Meriheinä Thérèse Aitokaris ersättare
Peltoluhta Vesa Väkeväs ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare
Rosenberg Thomas Uutinens ersättare
Holmström Eeva Isotalos ersättare
Lindroos Johannes Lappalainens ersättare
Haverinen Katri Kokkos ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla