Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion
Protokoll 29.01.2018 klo 18:38 - 19:59

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4 Regionalt samarbetsavtal om svenskspråkig gymnasieutbildning
5   Den grundläggande utbildningens svenskspråkiga läroplans språkprogram
6 De valfria ämnena i den grundläggande utbildningens svenskspråkiga läroplan, årskurserna 8-9
7 Svar på invånarinitiativet ´´Bygg en gymnastiksal i den nya högstadieskolan i Lovisa´
8   För kännedom

Ledamot Uppgift
Bäcklund-Kuikka Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Lindfors Annika ledamot, Lappträsk
Fabritius Mikaela ledamot, Mörskom
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Tenhunen Timo utbildningschef
Nordström Anders rektor
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla