Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2024/49

Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut 08.02.2024 nr 143/2024 om besvär i ett miljötillståndsärende, utredning enligt tillståndsvillkor 16 b i miljötillstånd för hamn, Lovisa

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 18.03.2024.

Avsändare: Vasa förvaltningsdomstol
Publicerad: 08.02.2024 13.24Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi