Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2023/388

Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan (Loviisan Lämpö Oy)

Miljöchefen i Lovisa stad har 14.9.2023 fattat ett beslut (YL-12-434-2023-13) med anledning av Loviisan Lämpö Oy:s
anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig flisning av trä som orsakar buller.

Flisningen sker på Entreprenörsvägen 2, på fastigheten 434-8-816-5, i Lovisa, på samma fastighet där Loviisan Lämpö Oy har sin energianläggning.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 15.9.–23.10.2023 på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi.

Avsändare: Miljö
Publicerad: 14.09.2023 16.05Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi