DynastyDynasty - Mötenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/TELIMET.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030.HTMStadsstyrelsen 21.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216039.HTMGrundtrygghetsnämnden 17.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216036.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216007.HTMAffärsverket Lovisa Vatten 15.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215995.HTMVälfärdsnämnden 09.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216028.HTMStadsstyrelsen 07.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216027.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 02.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215970.HTMLandsbygdsnämnden 02.06.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216022.HTMByggnads- och miljönämnden 31.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216000.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 27.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216002.HTMNämnden för fostran och bildning 26.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215917.HTMRevisionsnämnden 25.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216025.HTMStadsstyrelsen 24.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216005.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 20.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216013.HTMRevisionsnämnden 12.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216010.HTMVälfärdsnämnden 11.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215983.HTMGrundtrygghetsnämnden 11.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215991.HTMStadsstyrelsen 10.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215993.HTMByggnads- och miljönämnden 06.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215976.HTMRevisionsnämnden 05.05.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215999.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 29.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215971.HTMNämnden för fostran och bildning 28.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215915.HTMStadsstyrelsen 26.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215968.HTMRevisionsnämnden 22.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215987.HTMStadsfullmäktige 21.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215980.HTMGrundtrygghetsnämnden 15.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215967.HTMVälfärdsnämnden 14.04.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20215959.HTM