DynastyDynasty - Mötesärendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/TELIMET.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Avslutande av mötetAvslutande av mötethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-18.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-17.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedomAnmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedomhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-16.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-15.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Grundtrygghetsnämndens sammanträdesdagar 2022Grundtrygghetsnämndens sammanträdesdagar 2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-14.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.10.2021Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.10.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-13.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Granskning och godkännande av grundtrygghetscentralens fakturor 2022Granskning och godkännande av grundtrygghetscentralens fakturor 2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-12.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Upphandling av dygnetrunttjänster inom barnskyddet i Nyland - tredje öppnande av dynamiskt ramavtalUpphandling av dygnetrunttjänster inom barnskyddet i Nyland - tredje öppnande av dynamiskt ramavtalhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-11.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Vårdarvoden för stöd för närståendevård 2022Vårdarvoden för stöd för närståendevård 2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-10.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Ersättningar till stödpersoner inom handikappservice från 1.1.2022Ersättningar till stödpersoner inom handikappservice från 1.1.2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-9.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Att ta ut en tillfällig självriskandel för färdtjänsten för personer med funktionsnedsättningAtt ta ut en tillfällig självriskandel för färdtjänsten för personer med funktionsnedsättninghttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-8.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Beslut om social- och hälsovårdens klientavgifter 2022Beslut om social- och hälsovårdens klientavgifter 2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-7.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Beviljande av understöd för 2022Beviljande av understöd för 2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-6.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-5.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Val av socialhandledareVal av socialhandledarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-4.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Val av medlemmar i äldrerådet för 2021-2025Val av medlemmar i äldrerådet för 2021-2025https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-3.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-2.HTMGrundtrygghetsnämnden 09.12.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216141-1.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Framläggande av protokolletFramläggande av protokollethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-8.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Möjliga övriga ärendenMöjliga övriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-7.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Redogörelser för bindningarRedogörelser för bindningarhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-6.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Revisorns rapporteringRevisorns rapporteringhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-5.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Justering av protokolletJustering av protokollethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-4.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / JävJävhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-3.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Val av sekreterareVal av sekreterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-2.HTMRevisionsnämnden 08.12.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216163-1.HTMVälfärdsnämnden 07.12.2021 / Avslutande av möteAvslutande av mötehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216137-11.HTMVälfärdsnämnden 07.12.2021 / För kännedomFör kännedomhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216137-10.HTMVälfärdsnämnden 07.12.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216137-9.HTMVälfärdsnämnden 07.12.2021 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216137-8.HTM