DynastyDynasty - Mötesärendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/TELIMET.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Avslutande av mötetAvslutande av mötethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-13.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Framläggande av protokolletFramläggande av protokollethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-12.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Möjliga övriga ärendenMöjliga övriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-11.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / AnmälningsärendenAnmälningsärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-10.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Revisionsnämndens utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2021-2024 och arbetsprogram för utvärdering för 2021Revisionsnämndens utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2021-2024 och arbetsprogram för utvärdering för 2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-9.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Revisionens arbetsprogram för 2021Revisionens arbetsprogram för 2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-8.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Revisionsnämndens uppgifterRevisionsnämndens uppgifterhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-7.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Redogörelser för bindningarRedogörelser för bindningarhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-6.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Direktören för stadskanslicentralens översikt över redogörelser för bindningarDirektören för stadskanslicentralens översikt över redogörelser för bindningarhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-5.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Justering av protokolletJustering av protokollethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-4.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / JävJävhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-3.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Val av sekreterareVal av sekreterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-2.HTMRevisionsnämnden 23.09.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216075-1.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-16.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedomAnmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedomhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-15.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Nämndernas och sektionernas beslutNämndernas och sektionernas besluthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-14.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Byggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten, fullmäktigemotionByggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten, fullmäktigemotionhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-13.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Vägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby, fullmäktigemotionVägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby, fullmäktigemotionhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-12.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Försäljning av strandtomt nr 185Försäljning av strandtomt nr 185https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-11.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Att ge utlåtande till regionalförvaltningsverket om ändringar i Lovisa hamns verksamhetAtt ge utlåtande till regionalförvaltningsverket om ändringar i Lovisa hamns verksamhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-10.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021 - 31.7.2021Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021 - 31.7.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-9.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandySponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandyhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-8.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Att utse medlem till utvecklingsbolaget Posintra Oy:s styrelseAtt utse medlem till utvecklingsbolaget Posintra Oy:s styrelsehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-7.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Val av direktion för Affärsverket Lovisa VattenVal av direktion för Affärsverket Lovisa Vattenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-6.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Politisk uppföljningsgrupp för beredningen av välfärdsområdetPolitisk uppföljningsgrupp för beredningen av välfärdsområdethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-5.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Rådet för personer med funktionsnedsättning för 2021-2025Rådet för personer med funktionsnedsättning för 2021-2025https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-4.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Verkställighet av stadsfullmäktiges beslutVerkställighet av stadsfullmäktiges besluthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-3.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-2.HTMStadsstyrelsen 20.09.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216081-1.HTMStadsfullmäktige 15.09.2021 / Avslutande av mötetAvslutande av mötethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216079-12.HTM