DynastyDynasty - Mötesärendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/TELIMET.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / Mötet avslutasMötet avslutashttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-7.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-6.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / För kännedomFör kännedomhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-5.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / Haddom skolas fortsatta verksamhetHaddom skolas fortsatta verksamhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-4.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / Godkännande av föredragningslistaGodkännande av föredragningslistahttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-3.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / Val av protokolljusterareVal av protokolljusterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-2.HTMNämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 29.06.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216049-1.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-9.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-8.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / EkonomiöversiktEkonomiöversikthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-7.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / Gatuhållningsbeslut, MannerheimgatanGatuhållningsbeslut, Mannerheimgatanhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-6.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / Namngivning av enskild väg i RikebyNamngivning av enskild väg i Rikebyhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-5.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / Aktuellt om en barnvänlig kommun -verksamhetsmodellen i LovisaAktuellt om en barnvänlig kommun -verksamhetsmodellen i Lovisahttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-4.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-3.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-2.HTMNäringslivs- och infrastrukturnämnden 24.06.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216023-1.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Utlåtande om utkasten till delgeneralplan för Valkom och dess närområdenUtlåtande om utkasten till delgeneralplan för Valkom och dess närområdenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-12.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-11.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / För kännedomFör kännedomhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-10.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / TjänsteinnehavarbeslutTjänsteinnehavarbesluthttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-9.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Åläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen / Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 31, att avsluta behandlingen av ärendetÅläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen / Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 31, att avsluta behandlingen av ärendethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-8.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Åläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen / Asunto Oy Loviisan Valkom Centrum, att avsluta behandlingen av ärendetÅläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen / Asunto Oy Loviisan Valkom Centrum, att avsluta behandlingen av ärendethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-7.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Miljötillstånd för jordavstjälpningsplats, ansökan om ändring av tillstånd/Centralen för näringsliv och infrastruktur, Lovisa stadMiljötillstånd för jordavstjälpningsplats, ansökan om ändring av tillstånd/Centralen för näringsliv och infrastruktur, Lovisa stadhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-6.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Rättelseyrkande om rivningslov 434-2020-179Rättelseyrkande om rivningslov 434-2020-179https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-5.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Utlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenser som gäller AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminalUtlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenser som gäller AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminalhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-4.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Godkännande av föredragningslistanGodkännande av föredragningslistanhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-3.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / ProtokolljusterareProtokolljusterarehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-2.HTMByggnads- och miljönämnden 22.06.2021 / Mötets laglighet och beslutförhetMötets laglighet och beslutförhethttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216030-1.HTMStadsstyrelsen 21.06.2021 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216039-14.HTMStadsstyrelsen 21.06.2021 / Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedomAnmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedomhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/kokous/20216039-13.HTM