DynastyDynasty - Kungörelserhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesProtokoll: Stadsfullmäktige 16.6.2021Protokoll: Stadsfullmäktige 16.6.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376005605458673571Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 23.6.2021 12 §; val av hälsovårdare (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 23.6.2021 12 §; val av hälsovårdare (finskt beslut)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6376004877131058401Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 22.6.2021 89 §; val av hälsovårdare Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 22.6.2021 89 §; val av hälsovårdare Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375996188190354491Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 18.6.2021 14 §; samtycke till deltagande i en nationell förfrågan riktad till socialarbetare (finsk beslutstext) Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 18.6.2021 14 §; samtycke till deltagande i en nationell förfrågan riktad till socialarbetare (finsk beslutstext) Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375995026561676041Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 21.6.2021 88 §; att godkänna avtal gällande arbetshandledning (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 21.6.2021 88 §; att godkänna avtal gällande arbetshandledning (finsk beslutstext)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375995019045017141Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen Kungörelser och meddelanden, övriga myndigheterhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375988514271214541Protokoll: Centralvalnämnden 16.6.2021Protokoll: Centralvalnämnden 16.6.2021https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375988700897261601Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 17.6.2021 § 18; Torgcafe på Lovisa torg 2021Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 17.6.2021 § 18; Torgcafe på Lovisa torg 2021Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375953245025007221Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 15.6.2021Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 15.6.2021Protokoll till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375953616045182371Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 19.5.2021 § 33; Besättande av klasslärarvikarie för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Ruukin koulu, Korrigiering av beslut 28.5.2021 § 43 (På finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 19.5.2021 § 33; Besättande av klasslärarvikarie för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Ruukin koulu, Korrigiering av beslut 28.5.2021 § 43 (På finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375951409768166041Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälanKungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälanKungörelser och meddelanden, Lovisa stadhttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945399725945291Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 14.6.2021 § 93; timlärare i huvudsyssla i gymnastik och hälsokunskap för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 14.6.2021 § 93; timlärare i huvudsyssla i gymnastik och hälsokunskap för tiden 1.8.2021-31.7.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945068932534461Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 91; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Tesjoen koulu/Kaisa Koponen (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 91; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Tesjoen koulu/Kaisa Koponen (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945055180056091Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 90; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Ruukin koulu/Saarinen Annika (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 90; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Ruukin koulu/Saarinen Annika (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945043417382461Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 89; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Ruukin koulu/Lehtinen Sonja (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 89; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Ruukin koulu/Lehtinen Sonja (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945029497950521Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 88; korrigering av beslut, val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Tessjö skola/Djerf Pamela, § 52Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 9.6.2021 § 88; korrigering av beslut, val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Tessjö skola/Djerf Pamela, § 52Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945017334586181Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 81; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Valkon koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 81; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Valkon koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375945005244897231Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 80; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Valkon koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 80; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Valkon koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375944990503047401Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 79; projektet oikeus oppia, Lovisas koordinator för tiden 1.8.-31.12.2021(på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 4.6.2021 § 79; projektet oikeus oppia, Lovisas koordinator för tiden 1.8.-31.12.2021(på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375944957421815701Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 2.6.2021 § 73-75; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 2.6.2021 § 73-75; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375944941027561791Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 15.6.2021 § 17; Val av byråsekreterareTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 15.6.2021 § 17; Val av byråsekreterareTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375936770270127241Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 15.6.2021 § 12; Anskaffning av bil, ansvarsområdet infrastrukturTjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 15.6.2021 § 12; Anskaffning av bil, ansvarsområdet infrastrukturTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375936833299440091Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 71-72; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022; placeringsställe Sävträsk skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 71-72; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022; placeringsställe Sävträsk skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375937098053906881Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 54-70; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu ( på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 54-70; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Harjurinteen koulu ( på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375937045856708661Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 53; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Tessjö skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 53; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Tessjö skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375937034337535001Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 52; val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Tessjö skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 52; val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Tessjö skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375937014022386481Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 50-51; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Forsby skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 50-51; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Forsby skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375936999395726511Tjänsteinnehavarbeslut: Direktöre för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 47-49; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Generalshagens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktöre för centralen för bildning och välfärd 1.6.2021 § 47-49; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Generalshagens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375936985214247631Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 31.5.2021 § 44-46; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Isnäs skola/Isnäsin koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 31.5.2021 § 44-46; val av skolgångshandledare för tiden 13.8.2021-3.6.2022, placeringsställe Isnäs skola/Isnäsin koulu (på finska)Tjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375936963943676041Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 15.6.2021 § 94; val av skolsekreterare (SIH-1), placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 15.6.2021 § 94; val av skolsekreterare (SIH-1), placeringsställe Lovisavikens skolaTjänsteinnehavarbeslut till påseendehttps://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375936544822288031