Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Affärsverket Lovisa Vatten 09.03.2021 Protokoll
Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion 11.09.2018 Protokoll
Bildningsnämnden 19.12.2018 Protokoll
Byggnads- och miljönämnden 06.05.2021 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Centralvalnämnden 26.05.2019 Protokoll
Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 29.09.2020 Protokoll
Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut 19.12.2019 Protokoll
Fritidsnämnden 18.12.2018 Protokoll
Grundtrygghetsnämnden 11.05.2021 Föredragningslista
Kulturnämnden 04.12.2018 Protokoll
Landsbygdsnämnden 02.03.2021 Protokoll
Ledningsgruppen för undantagstillstånd 30.03.2020 Protokoll
Nämnden för fostran och bildning 28.04.2021 Protokoll
Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 31.03.2021 Protokoll
Näringslivs- och infrastrukturnämnden 29.04.2021 Protokoll
Revisionsnämnden 05.05.2021 Föredragningslista
Rådet för personer med funktionsnedsättning 19.10.2020 Protokoll
Stadsfullmäktige 21.04.2021 Protokoll
Stadsstyrelsen 10.05.2021 Föredragningslista
Tekniska nämnden 20.12.2018 Protokoll
Utvecklings- och koncernsektionen 15.03.2021 Protokoll
Välfärdsnämnden 11.05.2021 Föredragningslista
Äldrerådet 24.02.2020 Protokoll