Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Affärsverket Lovisa Vatten 15.06.2021 Protokoll
Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion 11.09.2018 Protokoll
Bildningsnämnden 19.12.2018 Protokoll
Byggnads- och miljönämnden 02.09.2021 Protokoll
Centralvalnämnden 26.05.2019 Protokoll
Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 29.09.2020 Protokoll
Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut 19.12.2019 Protokoll
Fritidsnämnden 18.12.2018 Protokoll
Grundtrygghetsnämnden 09.09.2021 Föredragningslista
Kulturnämnden 04.12.2018 Protokoll
Landsbygdsnämnden 02.06.2021 Protokoll
Ledningsgruppen för undantagstillstånd 30.03.2020 Protokoll
Nämnden för fostran och bildning 01.09.2021 Protokoll
Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 09.09.2021 Protokoll
Näringslivs- och infrastrukturnämnden 26.08.2021 Protokoll
Revisionsnämnden 23.09.2021 Föredragningslista
Rådet för personer med funktionsnedsättning 19.10.2020 Protokoll
Stadsfullmäktige 15.09.2021 Föredragningslista
Stadsstyrelsen 20.09.2021 Föredragningslista
Tekniska nämnden 20.12.2018 Protokoll
Utvecklings- och koncernsektionen 15.03.2021 Protokoll
Välfärdsnämnden 09.06.2021 Protokoll
Äldrerådet 24.02.2020 Protokoll