Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 08.12.2021 klo 19:05 - 20:04

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
35   Mötets laglighet och beslutförhet
36   Val av sekreterare
37   Jäv
38   Justering av protokollet
39   Revisorns rapportering
40   Redogörelser för bindningar
41 Möjliga övriga ärenden
42   Framläggande av protokollet
43   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Laiho Pasi ordförande
Aitokari Mia-Leena ledamot
Grundström Maria ledamot
Lindfors Karl-Magnus ledamot
Niemelä Lenita ledamot
Marjakangas Miia ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.