Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 20.12.2021 klo 17:30 - 19:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
150   Mötets laglighet och beslutförhet
151   Protokolljusterare
152   Verkställighet av stadsfullmäktige beslut
153 Välfärdsberättelse för barn och unga för 2017-2020 och välfärdsplan för barn och unga för 2021-2024
154   Val av medlemmar i den mångprofessionella styrgruppen och arbetsgruppen för välfärdsarbetet i Lovisa stad och Lappträsk kommun för 2022
155   Svaren på förfrågan gällande verkningarna efter förändringarna i skolornas servicenät
156 Överlåtelse av det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet som ska ordnas av staden från och med 1.1.2022 och ytterligare åtgärder
157 Planläggningsöversikt för 2021
158   Utbildningskravet för livskraftsutvecklaren
159   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Allén
160   Stadsfullmäktiges sammanträden 2022
161   Kommunens lagenliga tillkännagivanden
162 Välfärdsområdesvalet 2022 och valmyndigheter
163 Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021
164   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-30.11.2021
165   Sarastia Oy:s ramavtal om elementbyggnader som kan hyras
166 Försäljning av strandtomt nr 62
167 Försäljning av strandtomt nr 72
168 Försäljning av strandtomt nr 82
169 Försäljning av strandtomt nr 96
170 Försäljning av strandtomt nr 119
171   Nämndernas och sektionernas beslut
172   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Lepola Janne fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 29.12.2021-19.1.2022